Skip to main content

SHG partner med GRZ technologies

By 9 november, 2023februari 20th, 2024Sv

Vår nya partner GRZ Technologies grundades 2017 som en spin-off från Swiss Federal Institute of Technology i Lausanne. Företagets banbrytande teknologi är resultatet av flera decennier av forskning och utveckling inom vätgasområdet, som går tillbaka till början av 1990-talet. GRZ:s kärnkompetens är metallhydrider, som används för att tillverka olika täta och säkra vätgaslösningar, såsom vätgaslagringssystem, vätgasbaserade power-to-power-system, Hydrogen tankstationer (HRS) och storskaliga termiska vätgaskompressorer. Den senaste utvecklingen är vår metaneringslösning UPSOM – som möjliggör omvandling av rå biogas till nästan 100 % syntetisk metan, vilket nästan fördubblar produktionen av vanlig biogas.