Skip to main content

SHG partner med GRZ technologies

By 9 november, 2023november 14th, 2023Sv

Vår nya partner GRZ Technologies är ett schweiziskt företag inom lagringsteknik för vätgas. GRZ grundades år 2017 som ett spin-off vid Lausannes tekniska högskola. Teknologin bygger på flera decenniers forsknings- och utvecklingsarbete kring vätgas. Företagets kärnkompetens ligger i kunskapen om metallhydrider, där man lyckats utveckla säkra lagringssystem för väte, vätebaserade system för kraftproduktion och termiska vätekompressorer. Den senaste produkten är UPSOM – en konverteringsanläggning för orenad biogas till nästan 100 % syntetiskt metan. Tack vare den nya teknologin fördubblas nästan utbytet av energi jämfört med vanlig biogas. 

Idag har GRZ levererat vätgaslösningar på fyra kontinenter och bidragit aktivt till att dekarbonisera energisektorn. Bolaget med huvudkontor i Avenches i kantonen Fribourg, samarbetar bland annat med Hyundai lastbilar. I teamet ingår specialister på materialvetenskap, på mekanik och värmeteknik, mjukvara och projektledning. GRZ har ett eget materiallaboratorium och har lyckats kommersialisera den nya lagringstekniken i industriell skala.