Gröna projekt för en utsläppsfri framtid

 

Vi utvecklar projekt för transport och fastigheter. Supreme HydroGen har sedan starten i Nynäshamn 2018 medverkat med sitt kunnande i olika utvecklingsprojekt. 

Studier och utredningar

  • Vätgas som energikälla för skärgårdstrafik.
  • Beräkning hur mycket växthusgaser som kan sparas genom att landbaserad godstrafik övergår till vätgasbaserad sjötrafik.
  • Konceptbeskrivning för fartyg som drivs med vätgas, ammoniak och syntetisk metanol. 
  • Undersökning av möjligheterna att skapa oberoende kraftförsörjning på landsbygden.
  • Försörjning av växt- och fiskodlingar med el, syrgas och värme.

Projekt:

  • Utredning av möjligheterna att med vätgasens hjälp skapa system för avbrottsfri kraft på ett hotell.
  • Utredning av möjligheterna att med en kombination av solpaneler, vindsnurror och vätgaslagring försörja ett stort kontorskomplex med energi.
  • Medverkan i en studie för ett landsbyggsutvecklingsprojekt med bl. a. vätgasproduktion från vindkraft där vätgasen sedan kan användas för jordbruket, transporter och verksamheter.
  • Utveckling av vätgasdrift för landsvägsfärja.
  • Sjöfart och energiförsörjning i glesbygd.

SHG Supreme Hydrogen är ett svenskt kunskaps- och ingenjörsföretag som utvecklar och levererar cirkulära, gröna och utsläppsfria energilösningar.

Grön vätgas – från vatten till vatten

info@supremehydrogen.com
+46 8 21 61 20