Skip to main content

Gröna projekt för en utsläppsfri framtid

Vätgasproduktion i skärgården

Supreme HydroGen driver nu ett projekt i Stockholms skärgård för produktion av Grön vätgas. Vi bygger en produktionsanläggning i nära anslutning till ett befintligt vindkraftverk där vår kund Strömberg Energi står för produktionen. Ca 200 kg vätgas per dygn kommer framställas när produktionen är i full gång. Den tilltänkta användningen är ett vätgasdrivet fartyg, Beluga24 från Green City Ferries som blir det första vätgasdrivna fartyget i Östersjön. Ombord finns plats för både passagerare och cyklar.

Produktionsanläggningen är utformad så att det på ett relativt enkelt sätt går att utöka produktionskapaciteten när efterfrågan ökar. Utöver Green City Ferries finns andra intressenter för den gröna vätgasen.

Produktionsanläggningen kommer att vara i full drift i mitten av 2024. Under de kommande månaderna berättar vi mer om hur projektet fortskrider och självklart publicerar vi lite spännande bilder på hur det ser ut på plats i de olika faserna av projektet.

Hållbarhet på riktigt

Vår filosofi att ordna lokal produktion av grön vätgas på den plats den ska förbrukas. Vi är stolta och glada att vi i detta projekt uppnår de hållbara mål vi eftersträvar. I projektplanen finns även en vidareutveckling av arbetet där vi vill ta tillvara på överskottsvärmen och syrgasen som uppstår under produktionen. Sådana förbättringar av processen är en del av vårt bidrag till ett cirkulärt flöde.

Produktionsanläggning är ett av de första projekten i sitt slag och intresset är stort. Vi har fått många förfrågningar om att få besöka anläggningen och det kommer vi att ha möjlighet till när den är i drift senare i år.

Plan för hur anläggningen kommer se ut och var de olika huvudkomponenterna är placerade i förhållande till varandra. Produktionsanläggningen kommer startas med en produktion om ca 50-60 % av maxkapacitet, vilket kommer att öka över tid.

Studier och utredningar

  • Vätgas som energikälla för skärgårdstrafik.
  • Beräkning hur mycket växthusgaser som kan sparas genom att landbaserad godstrafik övergår till vätgasbaserad sjötrafik.
  • Konceptbeskrivning för fartyg som drivs med vätgas, ammoniak och syntetisk metanol. 
  • Undersökning av möjligheterna att skapa oberoende kraftförsörjning på landsbygden.
  • Försörjning av växt- och fiskodlingar med el, syrgas och värme.

Projekt:

  • Utredning av möjligheterna att med vätgasens hjälp skapa system för avbrottsfri kraft på ett hotell.
  • Utredning av möjligheterna att med en kombination av solpaneler, vindsnurror och vätgaslagring försörja ett stort kontorskomplex med energi.
  • Medverkan i en studie för ett landsbyggsutvecklingsprojekt med bl. a. vätgasproduktion från vindkraft där vätgasen sedan kan användas för jordbruket, transporter och verksamheter.
  • Utveckling av vätgasdrift för landsvägsfärja.
  • Sjöfart och energiförsörjning i glesbygd.

SHG Supreme Hydrogen är ett svenskt kunskaps- och ingenjörsföretag som utvecklar och levererar cirkulära, gröna och utsläppsfria energilösningar.

Grön vätgas – från vatten till vatten

info@supremehydrogen.com
+46 8 21 61 20