Skip to main content

Kontakt

SVERIGE

info@supremehydrogen.com
+46 8 21 61 20

SHG Supreme HydroGen AB
Peter Myndes Backe 16
SE-118 46 STOCKHOLM

Patrik Malm
CEO

patrik.malm@supremehydrogen.com
+46 (0)730 – 328 314

Stefan Björnhård
PROJECT MANAGEMENT

stefan.bjornhard@supremehydrogen.com
+46 (0)720 – 308 320

INVESTERA

Tage Erikson
CHAIRMAN OF THE BOARD

tage.erikson@supremehydrogen.com
SMS +46 (0)70 245 36 56

SHG Supreme Hydrogen är ett svenskt kunskaps- och ingenjörsföretag som utvecklar och levererar cirkulära, gröna och utsläppsfria energilösningar.

Grön vätgas – från vatten till vatten

info@supremehydrogen.com
+46 8 21 61 20