Skip to main content

Vi vill ligga i framkanten i vätgasomställningen

 

Vätgas är en nyckelfaktor i framtidens energiförsörjning, bland annat tack vare att det enda utsläppet från grönt framställd vätgas är rent vatten. Supreme HydroGen är ett kunskaps- och teknikföretag som genom innovationer och nya applikationer tar fram lösningar för hållbar energiförsörjning med vätgas som bas.

Vätgas har fördelen att den kan produceras lokalt från grön, förnybar elektrisk energi. Råvaran – vanligt vatten – finns överallt. Vätgasen kan hanteras och transporteras på samma sätt som fossila bränslen – vi behöver inte helt nya teknologiskt komplexa strukturer. SHG använder tekniken i ett nytt sammanhang genom att utveckla nya innovativa tillämpningar av befintlig teknik.

VI ÄR MEDLEM I VÄTGAS SVERIGE

Våra främsta tjänster

  • Konceptutveckling av drivlinor, produktionsanläggningar och kombinationslösningar.
  • Förstudier och projektplaner för intressegrupper och för oberoende energiförsörjning av mindre samhällen, verksamheter och företag.
  • Nya tekniska lösningar, där vätgasens egenskaper används för optimering.

Vi arbetar nu med två fokusområden:

  • Fasta tillämpningar som el och värme/kyla för byggnader, reservkraft och framtidens odlingar.
  • Mobila tillämpningar, främst fartyg och båtar.

En av våra tillgångar är vårt internationella nätverk, som omfattar teknikleverantörer, tjänsteutvecklare, systemkonsulter och finansiella aktörer.

Goda leverantörskontakter

 

Vätgasvärlden är fortfarande ung, men mycket entusiastisk. Varje dag nås vi av nyheter om ny teknik, bättre verkningsgrad, nya applikationer och nya investeringar.

Supreme HydroGen har som en pionjär i branschen lyckats knyta goda kontakter till flera utmärkta leverantörer. Vi är dock inte bundna till någon tillverkare utan förbehåller oss rätten att alltid rekommendera de tekniskt bästa och ekonomiskt mest hållbara produkterna.

FÖR ATT VISA VAD VÄTGASSEKTORN HAR ATT ERBJUDA HAR VI VALT UT NÅGRA EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRER

GREEN HYDROGEN
-Danmark

 

Green Hydrogen Systems A/S levererar kompakta elektrolysörer och system för vätgastillverkning enligt plug-and-play-principen. Teknologin som används är långlivad och ger bra prestanda också vid dellast. Kapacitet 1-8 kg/timme, lämpar sig för större anläggningar, kan skalas upp.

AEOLOS WIND TURBINE
– Danmark

 

Aelos Wind Turbine är ett ursprungligen danskt företag som utvecklar och tillverkar små och medelstora vindturbiner. I dag finns man i hela världen med bas i Storbritannien. Tack vare att sortimentet omfattar både vertikalaxlade och horisontalaxlade vindsnurror kan man alltid hitta ett lämpligt vindkraftverk – antingen med låg ljudnivå i tätorter och skärgård eller med hög effekt i ostörda lägen.

Vindkraften står idag för drygt 12 % av Sveriges energiförsörjning och är en nyckelfaktor vid produktionen av grön. Tillsammans med vår expertis på solpaneler kan vi bygga system som kombinerar det bästa av två världar – direkt grön energi när den behövs, lagring av grön energi i form av vätgas när priserna på förnybar energi är låga.

CALVERA
-Spanien

 

El Grupo Calvera är ett ledande företag för utrustning för transport och hantering av gaser. Calvera erbjuder ett av Europas bästa sortiment containers för vätgastransport på landsväg och hjälper oss med marina applikationer för smidig bunkring. På Orkneyöarna har Calvera byggt upp ett fungerade logistiksystem för vätgasförsörjning till fem byar.

ENAPTER
Tyskland/Italien

 

Enapter S.r.l. är ett börsnoterat företag som är ledande inom utveckling och tillverkning av små elektrolysörer med AEM-teknik (Anjonsutbytesmembran) som är en kombination av alkalisk elektrolys och PEM (protonutbytesmembran). Enapters enheter lämpar sig för allt från villor och lantgårdar till industrier och som hjärtat i reservkraftanläggningar. Enheterna kan byggas samman för högre prestanda. Enapter har också utvecklat utmärkta och enkla styrsystem baserade på mobilappar eller PLC.

SHG Supreme Hydrogen är ett svenskt kunskaps- och ingenjörsföretag som utvecklar och levererar cirkulära, gröna och utsläppsfria energilösningar.

Grön vätgas – från vatten till vatten

info@supremehydrogen.com
+46 8 21 61 20