Skip to main content

Vätgasproduktion i skärgården

Supreme HydroGen driver nu ett projekt i Stockholms skärgård där vi bygger en produktionsanläggning för Grön vätgas. I nära anslutning till ett befintligt vindkraftverk kommer vår kund Strömberg Energi att producera ca 200 kg vätgas per dygn när produktionen är i full gång. Tilltänkt användning av vätgasen är ett vätgasdrivet fartyg, Beluga24 från Green City Ferries som blir det första vätgasdrivna fartyget i Östersjön.

Produktionsanläggningen ska vara i full drift i mitten av 2024 och vi kommer berätta mer om hur projektet fortskrider och självklart publicera lite spännande bilder på hur det ser ut på plats i de olika faserna av projektet.

Hållbarhet på riktigt

Vår filosofi att ordna lokal produktion av grön vätgas och att förbruka vätgasen lokalt stämmer in i detta projekt. Det finns dessutom i projektplanen att i steg 2 ta till vara överskottet på värme och syrgas för att tänka hållbarhet hela vägen.

Otroligt stort intresse kring detta mycket spännande projekt, vi ser fram emot att berätta mer och svara på eventuella frågor som dyker upp.

– Patrik Malm, VD, SHG Supreme HydroGen

Kontakta oss för mer information:

info@supremehydrogen.com